"БОРСА" ЕООД
гр. Септември
ул. "Т. Каблешков" N 42
Тел/факс - 03561 34 26
Управител : инж. Иванка Крумова
Е-mail : BORSASEPTEMVRI@YAHOO.COM

Ние очакваме Вашите въпроси и мнения :
Име :  
e-mail :  
Вашето съобщение
 
 
Борса ЕООД - Всички права запзени